L'App de gestió d'obres dels Arquitectes tècnics

Estalvia temps de gestió gràcies a la plataforma iObra

Sol·licita més informació
captura de l'app

Què és iObra?

L’app iOBRA és una eina tecnològica que té com a objectiu facilitar a l’arquitecte tècnic les tasques quotidianes de qualsevol intervenció professional en les seves visites i comunicacions. Ens servirà tant per a una petita presa de dades al fer una cèdula o ITE com per fer el seguiment en l’execució d’una obra. Així mateix ens facilitarà la comunicació amb els diferents actors participin a l’obra, tant per la gestió de la documentació com pel control de les visites realitzades.

iOBRA incorpora, en format electrònic, els diferents llibres que l’arquitecte tècnic utilitza durant l’execució d’una obra, Llibre de Visites, llibre d’Incidències i llibre d’Ordres, per al control i desenvolupament de l’obra, destacant la seva facilitat d’ús i l’aprofitament de les eines prestacions dels actuals mòbils.

Els llibres electrònics que incorpora iOBRA han estat realitzats amb l’assessorament de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les especificacions tècniques facilitades al respecte, complint tot el que la normativa exigeix en aquesta matèria.

Els llibres electrònics, Llibre de Visites, Llibre d’Incidències i Llibre d’Obra, permeten visualitzar, seguir, elaborar i custodiar la documentació d’una obra i de qualsevol intervenció.

Emmagatzemar i compartir la documentació clau de la intervenció

icona per descarregarDescarrega’t la presentació en pdf

Avantatges per a tu

La nostra plataforma t'ofereix molts avantatges, a continuació, et llistem els més importants:

Consulta des de qualsevol dispositiu

Podrem consultar l’estat de la nostra obra des de allí on ens trobem, amb un ordinador, tauleta o telèfon, tant si es apple com android.

Tota la informació en un mateix lloc

Tots els documents referents a la mateixa obra en una sola carpeta / expedient, fàcil de consultar, llegir, comunicar, enviar, ...

Treballa amb material multimedia

Podrem incorporar imatges, vídeos, notes de veu, documents o aportacions escrites, que sortiran referenciats en els documents pdf que es generaran de forma ràpida i senzilla.

Col·laboració per càrrecs

Tots els contactes estan centralitzats, així, diferents agents poden fer aportacions a la mateixa obra (cap d’obra, arquitecte, industrials, etc).

Registre de totes les accions

Ens queden enregistrades la data i hora de cadascuna de les aportacions, per tant tenim un control mes exhaustiu del que succeeix a l’obra.

QR d’accés a l’informe

Cada obra disposa d’un codi QR que permet a l’inspector consultar tota la informació en temps real.

“iObra és, avui en dia, una eina imprescindible per optimitzar el temps i col·laborar de manera fluida totes les persones implicades en una obra”.

Principals funcionalitats

Funcionament de l’app

Funcionament de la plataforma

professionals de la construcció a l'obra
professionals de la construcció treballant amb el mòbil

Llibres

Podràs gestionar els diferents llibres necessaris pel desenvolupament de la teva feina.

El llibre de visites permet al col·legiat fer constar el seguiment, control i repositori de documents i anotacions de tots els esdeveniments ocorreguts durant el transcurs del treballs professionals encarregats.

És un llibre amb el qual l’arquitecte tècnic pot justificar les seves accions dutes a terme a l’obra o visita tècnica davant de qualsevol tercer que el pugui reclamar per la seva actuació professional.

Amb l’alta del col·legiat a l’app iOBRA s’activa el funcionament d’aquest llibre, per a un número indeterminat de llibres i visites.

Oblidant-se del paper, de l’enviament de comunicacions i fent servir l’enviament als tercers que decidim, per a la seva validació o coneixement.
captures del llibre de visites

Donar compliment a l’art. 13 del Reial Decret 1627/1997 (BOE 256/97). Recull totes les especificacions tècniques facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar la presa de dades, la geolocalització i la comunicació de les incidències. I amb un codi QR que permet la fàcil i immediata visualització de la documentació de l’obra als agents autoritzats (Inspecció de Treball) situats en la mateixa obra.

L’apertura i tancament d’aquest llibre l’autoritza el Col·legi de residència del col·legiat a petició del mateix col·legiat:

  • L’apertura havent tramitat el visat/registre de la intervenció professional corresponent, direcció o coordinació de seguretat.
  • El tancament havent tramitat el visat/registre del final de la coordinació de seguretat, restant bloquejat el llibre i guardant totes les anotacions.
Sincronitza la tramitació de visats i registres amb el teu Col·legi
captures del llibre d'incidències

Donar compliment a la funció del Llibre l’Obra corresponent a les intervencions en les quals els arquitectes tècnics intervenen com a tècnics únics, d’acord amb la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació, i la Llei 12/1986 d’atribucions professionals.

L’apertura i tancament d’aquest llibre l’autoritza el Col·legi de residència del col·legiat a petició del mateix col·legiat:

  • L’apertura havent tramitat el visat/registre de la intervenció professió corresponent, direcció d’obra.
  • El tancament del llibre havent tramitat el visat/registre del certificat final d’obra, restant bloquejat el llibre i guardant totes les anotacions.
Gestió dels llibres en temps real
captures del llibre d'obra

Demana'ns més informació

Contacta amb nosaltres i t’informarem de totes les possibilitats que t’ofereix iObra.

Truca’ns al 977 250 871

o escriu-nos a contacto@iobra.net

  • logo coaatt
  • logo CAATiEE
  • logo CAATLlieda